Miljøbevidst rengøring

Miljøbevidst rengøring og godt arbejdsmiljø

Sådan sikrer vi kvaliteten

•  Vores medarbejdere gennemgår både interne og eksterne kurser.

•  Vores ledelsesansvarlige deltager i ledelseskurser mv.

•  Vores miljøpolitik omfatter såvel det psykiske som fysiske miljø.

Vi værner om miljøet

Miljøbevidstheden hos medarbejdere i AKTIV RENGØRING A/S øges gennem træning og uddannelse, og vi arbejder hele tiden på at forbedre det interne miljø og begrænse ydre miljøpåvirkninger.

•  Vi anvender rengøringsmidler, som belaster miljøet mindst muligt, herunder Svanemærkede produkter.

•  Vores medarbejdere instrueres grundigt i korrekt brug og dosering af rengøringsmidler.

Sådan skåner vi medarbejderne

AKTIV RENGØRING A/S ønsker at hindre en for tidlig nedslidning af vores medarbejdere, og det kan vi kun, hvis vi minimerer belastningen af medarbejderen under rengøringsarbejdet. Derfor gør vi en indsats for at sikre følgende:

•  At der anvendes korrekte ergonomiske arbejdsredskaber.

•  At medarbejdere er korrekt instrueret i arbejdsteknik og metode.

•  At der anvendes maskiner, hvor dette er muligt - specielt ved gulvrengøring.

•  At arbejdsopgaverne tilpasses medarbejderne, eller arbejdsopgaverne omorganiseres medarbejderne imellem.

Kontakt os

Ønsker du et uforpligtende tilbud, så udfyld formularen og vi kontakter dig.